Tutorial Menciptakan Background Pemandangan Dengan Illustrator Cc

Background Landscape dengan Illustrator

. Ide awal ini terispirasi oleh Tutorial berbahasa Inggris yang berasal dari Shape Tool dan bagaimana menciptakan artboard baru. Kali ini, kita akan pribadi praktek bagaimana menciptakan background dengan bermodalkan alat itu saja untuk menciptakan background pemandangan berbasis vektor.

Warna yang akan digunakan untuk background Pemandangan

Buka Adobe Illustrator CC kawan-kawan kemudian kemudian buat New Document untuk menciptakan artboard baru. Lalu untuk warna dasar saya mempunyai sedikit rujukan yang diambil dari website ColourLovers dan Mengambil warna Pallete enchanted forest.  Warna itu diambil dengan alat windows 7 Snipping Tool, dan kemudian di trace. Kawan-kawan juga dapat berkreasi dengan warna-warna sesuai dengan impian masing-masing.

Gambar 1

Kawan-kawan, pertama buatlah bentuk Rectangle dengan memakai Rectangle Tool. Ambillah warna yang agak jelas yang nantinya digunakan sebagai backgroundnya. Untuk mewarnainya, klik pada gambar rectangle kemudian pilih Eyedropper tool (I), kemudian Ambil warna yang sudah disediakan tadi.

Membuat Rectangle lebih kecil

Buat lagi bentuk persegi (rectangle) yang lebih kecil ibarat gambar diatas, Letakkan diatas Rectangle pertama. Untuk warna pilihlah yang berbeda dengan warna backgroundnya. Caranya sama, Klik pada objek rectangle kemudian tekan (I) untuk shortcutnya.

Membuat Gunung dengan Ellispe Tool

Sekarang kiprah dari Ellipse Tool, gambarlah 2 buah Ellipse tool yang nantinya akan menjadi illustrasi gambar gunung ibarat gambar diatas. kemudian letakkan gambar ellipse itu kebelakang gambar persegi yang berada dibawah.

Arrange mode

Dengan memakai arrange >> Send Backward, kawan-kawan dapat memposisikan gambar ellispe tersebut ke belakang gambar rectangle. Untuk ellipse yang kedua biar mempunya warna, ambillah warna yang agak gelap sehingga memperlihatkan kesan indah. Kemudian buatlah bentuk matahari dengan Ellipse Tool dan berilah warna jingga gelap.

Sekarang, kita bentuk Pohon, Tools yang akan kita gunakan ialah Path tool dan Ellipse Tool.

Gambar Pohon dengan Path tool

Pilihlah Path Tool (P) kemudian gambarlah bentuk segitiga ibarat gambar diatas dan berilah warna yang gelap untuk gambar pohonnya, Juga gambarlah dengan Path tool untuk rantingnya dan berikan warna yang sama dengan warna pohonnya.

Ranting

Kemudian Gambarlah Ellipse dan beri warnah ibarat gambar dibawah (*ingat pakai Eyedropper Tool untuk mempermudah memperlihatkan warna).

Pohon Utuh

Untuk pohon, alasannya ialah masing-masing terpisah, maka untuk mempermudah pemindahan atau pengopian objek kita harus meng-grup-kan pohonnya. caranya ialah Kawan-kawan tekan Shift pada keyboard kemudian pilih objek atau shape dari gambar pohon tadi kemudian klik kanan >> Group.

Grouping Objek

Sesudah di group, kawan-kawan tinggal menciptakan beberapa buah pohon lagi. Cara cepatnya ialah Kawan-kawan tekan Alt untuk mengkopi-pastekan objek potonya, ibarat gambaar dibawah ini.

Trees

Dan untuk hasil final kawan-kawan tinggal rapikan saja.

Hasil final Pengolahan Di Illustrator CC

Nah, Kalau berdasarkan kawan-kawan dengan ilustrator sudah cukup kawan-kawan tinggal save saja dalam bentuk *.ai atau menkonversikannya kedalam *.jpg. pilih File >> Export >> Ketikan namanya >> Ubah Save as type menjadi .*jpeg.

Tapi, Kalau ingin diperindah, ibarat menambahkan dampak grunge pada gambar awal tadi. Kalian dapat mengeditnya di Adobe Photoshope. Untuk gambar grunge saya ambil dari Google. Buka Photoshop kawan-kawan. Dan buat New Document.

Grouping gambar pemandangan.
Memindahkan Objek Illustrator ke Adobe Photoshop

Kita pindah dulu ke illustratornya kawan-kawan, Pertama lakukanlah grouping untuk keseluruhan dari gambar tadi. kemudian dengan Direct tool (v) kawan-kawan pindahkan objek pemandangan tadi ke Photoshop. ibarat gambar di atas kemudian crop background putihnya sisakan saja hanya gambarnya saja.

Cropping
Gambar Grunge Background

Sesudah itu, kawan-kawan pindahkan gambar grunge background ke projek gambar tadi, letakkan grunge background pada layer paling atas dan berikan dampak soft light.

Efek grunge dan Soft Light

dan karenanya ibarat ini.

Hasil Soft Light effect

Untuk menajamkan dampak vintagenya, kita akan pertajam dengan dampak sharpen. Pilih Filter >> Sharpen >> Sharpen. Sesudah itu, jikalau karenanya kurang tajam kawan-kawan tinggal sharpen lagi dengan cara tadi atau dengan memakai keyboard Ctrl + F. dan Atur Opacitynya menjadi 63 Persen untuk hasil yang lebih baik.

Opacity 63%

Kemudian kawan-kawan tinggal Save as dalam bentuk Jpeg. 

Kesimpulan.

Kawan-kawan, ini ialah tutorial elok yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai shape tool dan cara yang paling cepat untuk memahaminya ialah dengan pribadi mempraktekkannya. Tutorial ini sangat elok untuk para beginner dan yang paling dasar dan juga tentunya menyenangkan. Terima Kasih, Saya akan menghadirkan lagi tutorial keren lainnya untuk kawan-kawan pelajari.